055-5693827 למידע ולהזמנות חייגו

Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
bat mitzvah tallit bag, girl tallit set, tallit for woman set
white lace silk tallit for women, tallit bag by Galilee Silks
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
purple flowers silk tallit name embroidery Galilee silks
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
T650 wool tallit, barmitzvah tallit bag by Galilee Silks
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Peace doves bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Red flowers bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Musical Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Amelia
Musical tallit, bat mitzvah tallit bag with name by Galilee Silks
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Silk tallit Blue bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Silk tallit bag, Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Anna
Cream Paisley Tallit Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Rebecca
Cream Paisley Tallit, Bat Mitzvah Tallit, girls tallit bag by Galilee Silks
Musical Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name אליענה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Bat mitzvaj tallit bag, tallit for woman by galilee silks
blue flowers bat mitzvah tallit bag with name, girl tallit bag
black wave silk tallit, bat mitzvah tallit set
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
Name Embroidery on Tallit bag examples רקמה
bar mitzvah tallit bag, modern tallit bag
purple flowers silk tallit with name, personalized tallit set
blue pomegranates tallit bag with name
T650 bar mitzvah tallit bag with name רקמה
782 blue paisley bat mitzvaj tallit bag רקמה
1019 bat mitzvah tallit bag with name רקמה
purple flowers silk tallit with name רקמה שושנה
jerusalem girl tallit bag with name רקמה סלה

דוגמאות לרקמת שם על תיק הטלית

SKU: EMB2020
Regular price
Sold out
Sale price
$15.00

במסגרת הזמנת טלית בחנות שלנו תוכלו להוסיף לתיק הטלית הקדשה בצורת רקמת שם על תיק הטלית. בדף זה מוצגים לדוגמא תיקי טליתות שבחרו לקוחות שלנו.

תוספת הרקמה הופכת את הטלית למתנת בר מצווה או מתנת בת מצווה משמעותית יותר ומרגשת!