זקוק לעזרה? 052-6769604

Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Peace doves bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Name Embroidery on Tallit bag examples
Red flowers bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Musical Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Amelia
Musical tallit, bat mitzvah tallit bag with name by Galilee Silks
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Name Embroidery on Tallit bag examples
Silk tallit Blue bat mitzvah tallit bag by Galilee Silks
Silk tallit bag, Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Anna
Cream Paisley Tallit Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name Rebecca
Cream Paisley Tallit, Bat Mitzvah Tallit, girls tallit bag by Galilee Silks
Musical Bat Mitvah Tallit, girls tallit, womens tallit bag with name אליענה

דוגמאות לרקמת שם על תיק הטלית

SKU: Name EMB
Regular price
Sold out
Sale price
$15.00

במסגרת הזמנת טלית בחנות שלנו תוכלו להוסיף לתיק הטלית הקדשה בצורת רקמת שם על תיק הטלית. בדף זה מוצגים לדוגמא תיקי טליתות שבחרו לקוחות שלנו.

תוספת הרקמה הופכת את הטלית למתנת בר מצווה או מתנת בת מצווה משמעותית יותר ומרגשת!